Tot voor kort was er nog niemand in Botswana opgeleid in de toepassing van EMDR. In 2019 is daar verandering in gekomen. Een meerjarig EMDR trainingsproject heeft tot doel om lokale psychologen en senior-counselors op te leiden in EMDR. Het streven is daarnaast om te bouwen aan een sterk en professioneel netwerk van therapeuten dat op termijn zelf de EMDR-opleiding verzorgt en eigen EMDR supervisoren en trainers heeft. Dit zal bijdragen aan structurele professionalisering van de traumabehandeling in Botswana.

Aanleiding en samenwerking

Het project is ontstaan vanuit de oproep van een NGO in Botswana, Stepping Stones International, die aangaf dat er grote behoefte was aan traumatherapeuten. Het relatief kleine aantal psychologen dat het land kent kan maar beperkt antwoord geven op de enorme hoeveelheid trauma-gerelateerde problematiek. Dit heeft tot gevolg dat de meeste getraumatiseerde mensen in Botswana onbehandeld blijven. Deze oproep heeft uiteindelijk geleid tot een samenwerkingsverband tussen een groep van een Nederlandse EMDR trainer en supervisoren, Trauma Aid NL en Stepping Stones International.

Wapenfeiten

  • Een EMDR basisopleiding bestaat uit 5 trainingsdagen en 3 supervisie bijeenkomsten (elk zowel individueel als plenair) verspreid over een jaar. De training wordt verzorgd door een EMDR trainer. Een aantal supervisoren reist elke drie maanden af naar Botswana om in een week workshops en supervisie te geven.
  • 2019: een groep van 15 Botswaanse psychologen, counselors en een psychiater is getraind in het EMDR standaardprotocol (level 1). Elf van hen behaalde een ‘certificate of completion’ (zie foto) dat toegang geeft tot de vervolgopleiding.
  • 2020: in maart 2020 is het tweede jaar van het project gestart. 24 psychologen en counselors zijn begonnen aan de level 1 training (zie foto onder). Uit de groep van 2019 zijn 9 collega’s doorgestroomd naar de level 2 training.

De eerste 11 geslaagde deelnemers van de level 1 training (2019)


Deelnemers van de level 1 training (2020)

Succesfactoren

Het succes van het project komt in belangrijke mate door het hanteren van de volgende uitgangspunten:

  • Samenwerking met een betrouwbare en actieve lokale organisatie
  • Visie op duurzaamheid en intentie van lange termijn commitment
  • Hanteren van hoge kwaliteitseisen: Een erkende EMDR training en investering in frequente supervisie in vivo
  • Aangepaste toelatingseisen (iets ruimer dan in Nederland), en officiële eindtermen.


Financiering
De deelnemers dragen voor een kwart bij aan de kosten van het project. De rest wordt gefinancierd door Trauma Aid NL, waarmee ze de hoofdfinancier van het project zijn.


Betrokkenen

De trainster van het project is Hellen Hornsveld. De supervisoren zijn Dafna Zwarts, Do Doeksen, John Kersten, Els van Rijn en Marion van Schaik. Alex Hooijschuur is zowel supervisor als coördinator. De coördinator in Botswana is Jeldau Rieff.


Ervaringen van deelnemers
Deelnemers zijn erg positief over de EMDR training en supervisie. Ze passen de methodiek veel toe. De impact op hun werk en hun cliënten is groot. Hieronder een greep uit de reacties van trainees.

“EMDR is a valuable treatment processes, the symptomatic relief is immediate.
My patients have reported reduced image vividness and emotionality of memory that has troubled them for years. Hence, it is an effective treatment processes for trauma.”

“Thanks to EMDR I feel more empowered in my clinical skills. My ability to deal with trauma cases has improved greatly. Very excited to have EMDR in my toolbox!”

“EMDR gives results that are almost instant, with all the clients that I have practiced on, the traumatic memory became less vivid and less disturbing. I have also as a therapist experienced a change with my traumatic child labour memory which I have been struggling with since 2011, the memory became less disturbing after an EMDR session which I did with one of the psychologists that I trained with for EMDR therapy.”