Wat wij doen

Verhalen van mensen getroffen door oorlog, natuurrampen of (seksueel) geweld overspoelen ons dagelijks in het nieuws. De eerste respons is vaak om fysieke wonden te genezen en basale behoeften als eten en onderdak te bieden. De psychologische wonden blijven vaak onbehandeld en kunnen resulteren in nachtmerries, intrusieve beelden, angst, schaamte en somberheid. Sommigen vinden hun eigen weg hierin, maar bij anderen kan dit leiden tot een posttraumatische stressstoornis (PTSS). Gebroken levens door traumatische gebeurtenissen hebben impact op mensen, families, gemeenschappen en volledige populaties over generaties heen. Trauma Aid NL ondersteunt deze getraumatiseerde individuen en gemeenschappen wereldwijd.

Dit doet Trauma Aid NL door:

  • Erkende EMDR trainers in te zetten om hulpverleners te trainen daar waar onvoldoende effectieve psychologische traumabehandeling beschikbaar is.

  • Lokale professionals met supervisie in hun werk te ondersteunen. Zo krijgen ze de mogelijkheid de training in hun dagelijkse praktijk toe te passen en zich professioneel te ontwikkelen.

  • Lokale professionals te ondersteunen om deze kennis en vaardigheden te verspreiden om zo de lokale infrastructuur aan psychologische hulpverlening te stimuleren.

  • Een bijdrage te leveren aan wetenschappelijk onderzoek naar internationale psychologische hulpverlening na geweld en rampen.