Stappen om Trauma Aid op te nemen in uw testament

  1. Normaliter wordt uw nalatenschap verdeeld onder de wettelijke erfgenamen. Dat hoeft echter niet. U kunt ook een extra erfgenaam, zoals een goed doel, zoals Trauma Aid NL aanwijzen hiervoor. Daarvoor heeft u echter wel een testament nodig.
  2. In een testament kunt u allerlei wensen vastleggen. U kunt zelf een verdeling maken en kiezen wie wat krijgt. Dit kan geld, een huis of kunst zijn, maar bijvoorbeeld ook spullen met emotionele waarde.
  3. Kies een executeur. Een executeur regelt de afwikkeling van uw nalatenschap na uw overlijden. Dit kan bijvoorbeeld een familielid, een goede vriend of een notaris zijn. Het is voor de erfgenamen fijn als dat al vaststaat. Benoemt u geen executeur? Dan moeten uw erfgenamen in onderling overleg uw nalatenschap afwikkelen. Een testament schept duidelijkheid voor degenen die achterblijven. Dat kan nare geschillen voorkomen.
  4. Ga naar de notaris. De notaris inventariseert met u wat uw wensen zijn en stelt een concept op. Als alles naar uw wensen is opgesteld, dan kunt u een afspraak maken om het testament bij de notaris te ondertekenen.
  5. Trauma Aid NL heeft een ANBI-status, dus hoeven wij hier geen erfbelasting over te betalen.

Om Trauma Aid NL op te nemen in uw testament, heeft de notaris de volgende informatie van u nodig: Tenaamstelling: Trauma Aid Nederland ofwel haar rechtsopvolger Statutair gevestigd te Verenigingstraat 79, 3515GH Utrecht, KvK nummer 30268459