Project Oeganda

In Oeganda woedde meer dan 20 jaar lang, tot 2006, een oorlog tussen het regeringsleger en het “Leger van de Heer” van Joseph Koney dat onder andere kindsoldaten ronselde voor deze strijd. Bij de terugkeer van de kindsoldaten in hun dorpen in met name Noord Oeganda zijn talloze buitenlandse hulporganisaties (NGO’s) actief geweest. Zij boden vooral praktische en materiële hulp, maar er was weinig capaciteit om psychotrauma te behandelen. De lokale hulpverleners waren hiervoor nog niet opgeleid en hadden zelf vaak ook heftige trauma’s meegemaakt. Vanaf 2012 is daar verandering in gekomen, eerst zijn lokale psychologen en senior-counselors opgeleid in basale therapeutische vaardigheden en is hen kennis bijgebracht over psychotraumatologie. In 2018 is een meerjarig EMDR trainingsproject gestart met als doel om lokale psychologen en senior-counselors op te leiden in EMDR. Het streven is daarnaast om te bouwen aan een sterk en professioneel netwerk van therapeuten dat op termijn zelf de EMDR-opleiding verzorgt en eigen EMDR supervisoren en trainers heeft. Dit zal bijdragen aan structurele professionalisering van de traumabehandeling in Oeganda.

Aanleiding en samenwerking

Het project is ontstaan vanuit een oproep van Gabriele Marini, een Italiaanse psycholoog / psychotherapeut woonachtig in Gulu in Noord Oeganda en verbonden aan een Amerikaanse NGO, Center for Victims of Torture, die al in 2012 aangaf dat er grote behoefte was aan goed opgeleide traumatherapeuten. Een inventarisatie in 2012 door Alex Hooijschuur leidde tot de constatering dat de kwaliteit van de lokale therapeuten nog niet voldoende was om te profiteren van een EMDR Basistraining. Deze oproep heeft uiteindelijk geleid tot een samenwerkingsverband tussen een groep van Nederlandse EMDR trainers en supervisor, Trauma Aid NL en Center for Victims of Torture.

Wapenfeiten

  • In samenwerking met de Makare University in Kampala ontwikkelde Gabriele Marini een opleiding voor lokale psychologen en senior counselors met aandacht voor therapeutische basisvaardigheden en psychotraumatologie.
  • In 2018 vond in een week een verkorte EMDR basisopleiding plaats aan 18 Oegandese psychologen en senior counselors bestaande uit 2 theorie en oefendagen op maandag en dinsdag, 2 praktijkdagen op woensdag en donderdag en een video supervisie dag op vrijdag. Vervolgens supervisie bijeenkomsten (elk zowel individueel als plenair) verspreid over een aantal jaren. De training werd verzorgd door twee EMDR trainers en een supervisor. Deze supervisor reisde in de jaren na 2018 regelmatig af naar Oeganda, soms vergezeld door collega supervisoren, om in een week workshops en supervisie te geven.


Deelnemers aan de EMDR Basistraining (2018)

Succesfactoren

Het succes van het project komt in belangrijke mate door het hanteren van de volgende uitgangspunten:

  • Samenwerking met een betrouwbare en actieve lokale organisatie
  • Visie op duurzaamheid en intentie van lange termijn commitment
  • Hanteren van hoge kwaliteitseisen: Een erkende EMDR training en investering in frequente supervisie in vivo
  • Aangepaste toelatingseisen (iets ruimer dan in Nederland), en officiële eindtermen.

Financiering
De NGO’s en de deelnemers dragen bij aan de lokale kosten van het project. De reis en verblijfskosten van de EMDR trainers en supervisor(en) worden gefinancierd door Trauma Aid NL, waarmee ze de hoofdfinancier van het project zijn.

Betrokkenen
De trainers van het project zijn Hans-Jaap Oppenheim en Sjef Berendsen, Alex Hooijschuur is zowel supervisor als coördinator. De coördinator in Oeganda is Gabriele Marini.

Ervaringen van deelnemers
Deelnemers zijn erg positief over de EMDR training en supervisie. Ze passen de methodiek veel toe. De impact op hun werk en hun cliënten is groot.