Zet een project op

Wil je een project opzetten met hulp van Trauma Aid NL? Neemt gerust contact met ons op. Wij staan altijd open voor nieuwe ideeën en denken graag met je mee.

Wij bieden inhoudelijke en financiële ondersteuning in het opzetten van projecten wereldwijd die onze missie onderschrijven: effectieve en duurzame traumazorg beschikbaar te maken in gebieden waar dat het hardst nodig is. Concreet betekent dit dat onze projecten dienen te voldoen aan onze kernwaarden, Trauma Aid aanmeldingscriteria, en onze richtlijnen voor de praktische uitwerking van een project.

Kernwaarden:

 • Uit het hart: We doen dit vrijwillig, van mens tot mens.

 • Connectie: we verbinden onze expertise met (lokale) organisaties en hulpverleners. We helpen mensen en gemeenschappen die getroffen zijn door trauma, de verbinding met zichzelf en elkaar weer te herstellen.

 • Autonomie: We handelen autonoom, los van politieke, religieuze en economische belangen.

 • Professioneel: We werken transparant en geven inzicht in onze bestuursprocessen en financië We werken doeltreffend en volgens internationale richtlijnen. We evalueren de projecten en willen bijdragen aan wetenschappelijk onderzoek.

 • Duurzaamheid: We willen een duurzame verandering bewerkstelligen binnen de systemen waarin we werken, zodat professionele traumazorg een plek heeft.

Algemene EMDR Europe Trauma Aid aanmeldingscriteria

 • Er is sprake van een humanitaire of een natuurramp, of

 • De behoefte overstijgt de hulp die de nationale hulpverleners/trainers zelf kunnen bieden, of

 • Er is geen nationale/internationale EMDR-vereniging in het land zelf.

 • NB: Een opleiding kan alleen worden gefaciliteerd door Trauma Aid met toestemming van de nationale EMDR-vereniging.

Praktische richtlijnen

 • In het land waar getraind wordt, is altijd iemand aanwezig die de organisatie of coördinatie van de training op zich neemt. De veiligheid van trainers en supervisoren is voor eigen risico.

 • Er zijn mogelijkheden voor deelnemers om traumabehandelingen met patiënten te doen en hier opnames van te maken (tenminste audio, liefste met beeld), zodat ze naderhand ingebracht kunnen worden tijdens supervisie. Op die manier garanderen en borgen we tenminste minimale kwaliteit van traumazorg.

 • Deelnemers aan de trainingen zijn psychologen, ‘mental health workers’ of ervaren ‘counselors’ werkzaam binnen bijvoorbeeld NGO’s (developmental en humanitarian), privépraktijken, ‘Ministry of Health’, GGZ-klinieken en SGBV-actoren, met minimale opleidings en ervaringsvereisten:

  • Een Masters diploma in psychologie, “clinical social work”, psychiatrie of “clinical counselling.
  • Gedegen ervaring met counselling, specifiek met cognitieve gedrags-interventies.
  • Regelmatige behandeling van cliënten.
 • De trainingen vinden plaats in landen waar de ‘mental health’ infrastructuur nog in opbouw is. Daarbij wegen we ook de prevalentie van psychotrauma in het land of regio mee.

 • Projectaanvrager dient vooraf een projectvoorstel en na afloop van de training een verslag in over de doelen, het verloop en de resultaten van de training aan Trauma Aid NL bestuur. Onderdeel hiervan is een evaluatie onder deelnemers.

 • Er is rekening gehouden met een duurzaam karakter van het project, bij voorkeur en wanneer mogelijk met een zelfvoorzienend einddoel. Hoe wordt de kennis gewaarborgd op de langere termijn, na afloop van financiële ondersteuning door Trauma Aid NL? Hoe wordt ervoor gezorgd dat mensen supervisie krijgen en zich verder kunnen ontwikkelen als EMDR-therapeut?

 • In de trainingen wordt het standaardprotocol van Shapiro aangehouden, het wereldwijd meest gebruikte protocol. Dit stelt deelnemers o.a. in de gelegenheid om zich aan te sluiten bij de EMDR-vereniging in hun regio of indien nodig hun opleiding via een andere partij te vervolgen.