Project Beiroet
De explosie in de haven van Beirut op 4 augustus heeft een verwoestende impact achtergelaten op de samenleving daar. Wij als Trauma Aid NL werden benaderd door de internationale NGO We World – GVC, met de vraag of wij psychologische hulp konden geven aan hun medewerkers die door deze ramp getroffen waren. Binnen vijf weken na de explosie in Beirut zijn alle getroffen internationale medewerkers door een team trauma-specialisten uit ons Trauma Aid-NL netwerk op vrijwillige basis gesproken. Het doel van deze interventie was steun bieden, traumaklachten inventariseren en steun- en krachtbronnen verder activeren om met de gevolgen van deze ramp om te gaan. Tevens werd er gekeken of er follow-up traumabehandeling nodig was, wat niet het geval bleek. Het project en de interventie is als zeer positief ervaren, door zowel de medewerkers van We World – GVC als onze trauma-specialisten. Ook de organisatie van We World – GVC was uitermate tevreden met de doeltreffende, snelle en professionele hulp en inzet van Trauma Aid-NL.