EMDR Training in Gaborone, Botswana

23-25 oktober 2023

Trainer: Hellen Hornsveld, PhD, EMDR Europe trainer. Co-trainer/ facilitator: Jannetta Bos, EMDR Europe Consultant.

 

Doel van de training:

Deze training, ontwikkeld door Hellen Hornsveld en Marieke Meijerink-Miedema, is ontstaan na de oprichting van de EMDR Africa Association (EAA) en de beslissing om te voldoen aan de standaarden van de EAA. Dit houdt onder andere in:

 • Gebruik van het internationale EMDR standaard protocol
 • Nadruk op een stabiele, veilige en vertrouwelijke relatie met de therapeut
 • Leren aan de cliënt hoe deze zichzelf kan stabiliseren

De training is gebaseerd op eenzelfde training die in Oeganda, in Kampala en Gulu, is gegeven in januari 2023 door Gisela Roth (EAA) in samenwerking met Marieke Meijerink en Alex Hooijschuur. Door het volgen van deze training wordt voldaan aan de internationale standaard en is het mogelijk om accreditatie te krijgen bij de EAA en kan iedere supervisor uit ieder land supervisie geven.

Inhoud:

 • Uitleg over het internationale EMDR standaardprotocol. Tonen van een video van een behandeling van een cliënt met het protocol. Ermee oefenen in groepen van twee n.a.v. een eigen levenservaring
 • 5 uur aan praktische oefeningen
 • Twee van de vier affectregulatievaardigheden worden in groepjes van twee geoefend
 • Twee van de vier affectregulatievaardigheden worden gedemonstreerd, waarbij de trainer de therapeut is, de groepsdeelnemers zijn cliënt waardoor zij de interventie aan den lijve kunnen ervaren. Hierna wordt ermee geoefend.

Los van de twee trainingsdagen hebben we op de derde dag het volgende programma aangeboden:

 • Workshop door Jannetta: ‘Surviving rape. Disgust and symptoms of PTSD: implications for treatment’. Uitleg, demonstratie van deze behandelinterventie in een rollenspel. Ermee oefenen in groepen van twee.
 • 3 uur groepssupervisie/ casusbesprekingen in de hele groep

De deelnemers:

35 deelnemers die eerder een level 1 en/of level 2 training en supervisie hebben gevolgd zijn uitgenodigd. Er wordt verwacht dat men 90% van de tijd aanwezig is.

Beloop:

We konden met een fijne, gemotiveerde groep werken. Men was zeer blij met en dankbaar voor deze training. Allen gaven aan EMDR actief toe te passen en in de praktijk te merken hoe goed zij hun getraumatiseerde patiënten met behulp van EMDR konden helpen. Het enthousiasme was inspirerend. Er werd heel serieus geoefend. Elementen in het internationale protocol worden gewaardeerd, zoals de affectregulatievaardigheden, met name de containeroefening  en het gebruik van de affectscan/ floatback techniek. Van de mogelijkheid om op de derde dag een dagdeel casussen in te brengen is goed gebruikt gemaakt.

De workshop over walging na seksueel misbruik werd gewaardeerd, ook hiermee werd serieus geoefend. De incidentie van seksueel geweld is hoog in Botswana, zodat de meeste deelnemers met deze casussen te maken hebben.1 op de 3 vrouwen heeft seksueel geweld meegemaakt tijdens hun leven, volgens de National Relationship Study uit 2018. Het World Population Review uit 2019 plaatst Botswana als het tweede land wereldwijd qua verkrachting met 92.9 per 100.000 inwoners.

22 deelnemers hebben zich opgegeven, waarvan er 19 zijn gekomen. Een deelneemster was plotseling ziek, de andere twee konden zich uiteindelijk toch niet vrijmaken van hun werk/ kregen geen toestemming van hun werkgever. Vooraf opgegeven redenen om niet deel te kunnen nemen aan deze training waren ziekte, mantelzorg voor een zieke partner, een andere cursus hebben, alleen online kunnen deelnemen. 8 deelnemers van de eerder getrainde groep bleken EMDR niet actief meer toe te passen: 2 hadden een leidinggevende positie gekregen, 1 therapeut is zeer recent naar Europa verhuisd.

Groei van alle deelnemers was bij start van de cursus gelijk te merken na alle trainingen en supervisies.

Bij een aantal deelnemers zien we veel potentie om supervisor en vervolgens ook facilitator en eventueel trainer te worden: Christinah, Petunia, Lulu, Rabiya, Carine.

De evaluatie:

Enkele uitspraken van deelnemers:

Wat ik het meest motiverend vind is dat ik zie hoe enthousiast de andere deelnemers zijn over EMDR. Dat motiveert mij om het nu echt ook veel vaker te gaan toepassen’.

‘Het is fijn dat er ook mensen van level II in de groep zitten. Als ik zie hoe goed zij zijn en hoeveel zelfvertrouwen ze hebben, kan ik niet wachten om ook verder te gaan’.

‘Ik vind de affectscan geweldig. Door de oefening wist ik opeens waar mijn gevoeligheid voor … vandaan komt. Ik snap nu ook beter hoe klachten in het dagelijks leven voortkomen uit herinneringen. Door de affectbrug lijkt voor mij ineens het kwartje qua EMDR gevallen’.  

Hellen was zoals altijd een uitstekende trainer. Dit blijkt ook uit de evaluatie. Zie hiervoor de bijlagen. 1 evaluatieformulier ontbreekt. Dag 3 is niet geëvalueerd.

Tot slot:

 1. In overleg is besloten om trainees die aanwezig hadden willen zijn of toch iets te veel hebben moeten missen (o.a. door onderwijsverplichtingen) een mogelijkheid te bieden om online een bijeenkomst van 2 uur bij te wonen. Van hun wordt verwacht dat zij vooraf alle cursusmateriaal hebben doorgenomen en hun vragen hebben voorbereid. De kennis over het protocol zal worden getoetst. Hellen en Jannetta verwachten deze bijeenkomst in november of begin december te kunnen aanbieden.
 2. In Botswana wordt een eigen EMDR vereniging opgericht, die toe gaat treden tot de EAA. Wij mochten bij de eerste officiële oprichtingsvergadering zijn. We wensen hen veel succes.
 3. We hebben fijn kunnen werken in UB Student Centre room 157, een verademing qua akoestiek en zeker aan te raden voor een volgende training. Er was geen screen en geen beamer, de laatste had Hellen zelf meegenomen, evenals geluidsversterking, verlengsnoeren en adapter.
 4. Dank aan Hellen, Marieke, Jeldau van Stepping Stones, Trauma Aid Nederland die deze training mogelijk hebben gemaakt. Dank aan Christinah en Petunia voor het regelen van allerlei praktische zaken.