Als project manager in de ontwikkelingssamenwerking heb ik in landen als Pakistan, Mali en Bangladesh gewerkt. Ik heb programma’s gecoördineerd en ook fondsenwerving mee helpen vormgeven.

Het werd mij in mijn werk helaas duidelijk, dat psychische steun vaak afwezig is, juist daar waar de nood het hoogst is!
Fysieke ondersteuning, toegang tot basisvoorzieningen na bijvoorbeeld een ramp, vindt vaak plaats. Échter het op waarde schatten van psychische hulp is evenzo relevant. Ik zet mij daar als niet-psycholoog graag voor in.
Ik hoop bij te dragen aan een groter bereik van Trauma Aid NL en capaciteitsversterking van lokale psychologen, zodat meer mensen trauma ondersteuning krijgen waarna ze hun leven écht kunnen oppakken.